Εξωτερική θερμομόνωση (Θερμοπρόσοψη)

Σ' αυτή η μόνωση δεν διακόπτεται στα σημεία ένωσης των δομικών στοιχείων. Εφαρμόζεται στην εξωτερική επιφάνεια του κτιρίου, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής της τοιχοποιίας και αποτελώντας την πλέον αποτελεσματική λύση για την αναδρομική θερμομόνωση υφιστάμενων κτιρίων.
Περισσότερες Πληροφορίες
Συνεργάτες