Θερμομόνωση Δώματος (Ταράτσας)

Στεγανοποίηση δώματος-ταράτσας (προηγείται της θερμομόνωσης):
 • Καθαρισμός με μηχάνημα υδροβολής για να καθαριστεί η ταράτσα από βρύα, λειχήνες και μύκητες. Γίνεται εξομάλυνση των επιφανειών όπου χρειάζεται.
 • Αστάρωμα.
 • Επάλειψη της ταράτσας με πολυουρεθανικό, ινοπλισμένο υλικό υψηλής αντοχής και ελαστικότητας.
Θερμομόνωση βατής επιφάνειας (ανεστραμμένη μόνωση):
 • Καθαρισμός με μηχάνημα υδροβολής για να καθαριστεί η ταράτσα από βρύα, λειχήνες και μύκητες. Γίνεται εξομάλυνση των επιφανειών όπου χρειάζεται.
 • Αστάρωμα, επάλειψη της ταράτσας με πολυουρεθανικό, ινοπλισμένο υλικό υψηλής αντοχής και ελαστικότητας.
 • Τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακιδίων 5εκ. εξηλασμένης πολυστερίνης με επικάλυψη από λευκό κονίαμα υψηλής αντοχής με πολυμερή τσιμέντου πάχους 1 εκ.
Θερμομόνωση μη βατής επιφάνειας (ανεστραμμένη μόνωση):
 • Καθαρισμός με μηχάνημα υδροβολής για να καθαριστεί η ταράτσα από βρύα, λειχήνες και μύκητες. Γίνεται εξομάλυνση των επιφανειών όπου χρειάζεται.
 • Αστάρωμα, επάλειψη της ταράτσας με πολυουρεθανικό, ινοπλισμένο υλικό υψηλής αντοχής και ελαστικότητας.
 • Τοποθέτηση/επικόλληση θερμομονωτικών πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης 5 εκ. (αναλόγως της μελέτης θερμομόνωσης προσαρμόζεται το πάχος των πλακών).
 • Κάλυψη όλων των θερμομονωτικών πλακών με γεωϋφασμα και επίστρωση με χαλίκι.
Θερμομόνωση βατής επιφάνειας (συμβατική μόνωση):
 • Καθαρισμός της ταράτσας με υδροβολή
 • Επικάλυψη με τσιμεντοειδές υλικό
 • Τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης
 • Κάλυψη των θερμομονωτικών πλακών με ειδικό μείγμα μπετού (ελαφρύ σκυρόδεμα) για την δημιουργία κλίσεων.
 • Στεγανοποίηση ταράτσας με επαλειφόμενο ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό υψηλής αντοχής και ελαστικότητας, εμπλουτισμένο με ίνες.
 • Πάνω στη στεγανοποίηση μπορεί να γίνει και επικόλληση πλακιδίων για μεγαλύτερη αντοχή.