Τύποι κτιριακής μόνωσης

Μόνωση ονομάζεται η απομόνωση ενός χώρου από υγρά, θερμότητα ή ψύχος. Για να επιτευχθεί μόνωση χρησιμοποιούμε εξειδικευμένα υλικά με θερμομονωτικές ιδιότητες, διογκωμένη και εξηλασμένη πολυστερίνη, ασφαλτόπανα για στεγανοποιητικές ιδιότητες, επαλειφόμενα ή πολυουρεθάνης.

Τύποι κτιριακής μόνωσης: Η μόνωση στα κτίρια διακρίνεται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: θερμομόνωση, στεγανοποίηση ή υγρομόνωση και ηχομόνωση.

Θερμομόνωση (θερμική μόνωση): Ως θερμομόνωση ορίζεται η μείωση των αποτελεσμάτων ποικίλων διαδικασιών μεταφοράς θερμότητας μεταξύ αντικειμένων, τα οποία βρίσκονται σε θερμική επαφή ή σε απόσταση ικανή για επίδραση από ακτινοβολία. Αφορά κτίρια, βιομηχανικούς χώρους, αγωγούς, φούρνους, λέβητες κλπ.

Στόχος των θερμομονωτικών υλικών σε ένα κτίριο είναι να μειώσουν την θερμική ροή μεταξύ σωμάτων ή χώρων που βρίσκονται σε διαφορετική θερμοκρασία. Η θερμομόνωση μειώνει την μεταφορά θερμότητας από αγωγή ή ακτινοβολία, εμποδίζοντας ή αντανακλώντας και όχι απορροφώντας την ενέργεια.